Přímý spoj do Curychu je denně vypravován z Prahy.

pokračovat ve čtení