Omezení pro občany ČR pro cestu vlakem

 

 •  Od 22. září omezeny spoje na Slovensko
 •  Německo připojilo k Praze na seznamu rizikových oblastí nově Středočeský kraj.
 •  Od 16. září (od 16:00) budou za červené zóny z belgického pohledu považovány další oblasti ČR
 • Od 18. září Slovensko zařadilo Českou republiku mezi rizikové země.
 •  Od 14. září 2020 zastaven provoz nočního spoje Praha – Zürich Ex 1547 / EN 466 a EN 467 / Ex 1540.
 •  Dánsko zařazuje Českou republiku od 12. září na seznam rizikových zemí. Nadále budou do země vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod.
 •  Od 11. září Švýcarsko zařadilo Českou republiku mezi rizikové země – po příjezdu nutná karanténa.
 •  Od 9. září Německá spolková vláda označila za rizikový region Prahu.
 •  Od 1. září 2020 uzavírá Maďarsko své hranice. Po tomto datu bude zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska.

Přehled jednotlivých států

Maďarsko

Od 1 září 2020 uzavírá Maďarsko své hranice. Po tomto datu bude zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska. S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích a od 1. 9. do 1. 10. platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU (až na výjimky viz mzv.cz).

Zdroj: https://www.mzv.cz/budapest/cz/aktuality/madarsko_aktualni_informace_o_opatrenich.html

Omezené spoje

Nejsou řazeny lehátkové a lůžkové vozy Praha <> Budapešť a Varšava <> Budapešť.

 

Švýcarsko

Přímé noční spojení mezi Českou republikou a Švýcarskem je od pondělí 14. září zastaveno. Poslední noční spoj vyjíždí z Zürichu v noci ze 14. na 15 září.

Jízdenky na spoje s přestupem v rakouském Linzi jsou v nabídce. To samé platí pro nabídku Včasných jízdenek Evropa.

Osob, které pobývaly v posledních 10 dnech před přicestováním do Švýcarska a Lichtenštejnska v některé tzv. rizikové zemi, mezi něž patří od 14. září 2020 i Česká republika. Povinnost neplatí pro osoby, které v posledních 10 dnech tranzitovaly přes nějaký rizikový stát a nacházely se na jeho území méně než 24 hodin.

Povinnost nastoupit 10denní karanténu je i pro osoby, které předloží negativní test na COVID-19.

Zdroj: https://www.mzv.cz/bern/cz/viza_a_konzularni_informace/pobyt_a_cesty/zmena_pravidel_pro_cesty_do_svycarska.html

Omezené spoje

Noční lůžkový vůz Praha <> Linz <> Zürich, 1547 / 466, 1540 / 467 do odvolání nejede!

 

Belgie

Belgičtí experti rozhodli zařadit Prahu k 11. září (od 16:00) do červené kategorie belgického semaforu. K 16. září (od 16:00) budou za červené zóny z belgického pohledu považovány rovněž:

1. Střední Čechy (= Středočeský kraj)
2. Jihozápad (= Jihočeský a Plzeňský kraj)
3. Severovýchod (= Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj)
4. Jihovýchod (= Vysočina a Jihomoravský kraj)

Zbytek ČR zůstává v tuto chvíli oranžový. 

Do červených zón platí pro belgické občany při odkladných cestách formální zákaz cestování. Pro oranžovou jsou karanténa a test doporučené.

Zdroj: https://www.mzv.cz/brussels/cz/konzularni_a_vizovy_usek/covid_19/navrat_do_cr_a_cestovani_behem_stavu/casto_kladene_otazky_a_odpovedi_pro.html

Omezené spoje

Bez omezení – z ČR není vypravován přímý spoj.

 

Nizozemsko

S okamžitou účinností od 15. září 2020 označila nizozemská vláda Prahu za rizikový region. Osoby, které přijíždějí do Nizozemska a před vstupem do Nizozemska pobývaly v Praze, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Cestovatelů z ostatních oblastí České republiky se opatření netýká.

Zdroj: https://www.mzv.cz/hague/cz/viza_a_konzularni_informace/nizozemsko_podrobne_informace_v.html

Omezené spoje

Bez omezení – z ČR není vypravován přímý spoj.

 

Dánsko

Dánsko zařadilo Českou republiku od 12.9. 00:00 hod. na seznam rizikových zemí. Nadále budou do země vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod  (NIKOLIV TURISTÉ !!!).

Zdroj: https://www.mzv.cz/copenhagen/cz/novinky/omezeni_cestovani_v_souvislosti_s_covid.html

Omezené spoje

Bez omezení – z ČR není vypravován přímý spoj.

 

Slovinsko

Dne 6. 8. 2020 slovinská vláda zařadila Českou republiku na tzv. žlutý seznam zemí. Po vstupu do Slovinska proto platí pro občany České republiky a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR povinnost podrobit se 10-denní karanténě po vstupu do Slovinska, nespadají-li do některé z výjimek uvedených na https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/zarazeni_cr_na_tzv_zluty_seznam_zemi_pro.html.

Tranzit přes Slovinsko je možný bez povinnosti podrobit se následné karanténě a bez povinnosti předložit potvrzení o negativním testování na SARS-CoV-2, pokud nebude trvat více než 12 hodin.

Osoby mající rezervaci ubytování ve Slovinsku potvrzenou nejpozději do 6. 8. 2020 mohou vstoupit do země bez následné karantény, pokud společně s rezervací předloží při vstupu i potvrzení o negativním testování na COVID-19. 

Zdroj: https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/zarazeni_cr_na_tzv_zluty_seznam_zemi_pro.html

Omezené spoje

Bez omezení.

 

Slovensko

Od pátku 18. září je třeba při cestě na Slovensko z České republiky předložit negativní test na COVID-19 neb nastoupit pětidenní karanténu.

Povinnost předložit výsledek testu či nastoupit do karantény se nevztahuje na pendlery do vzdálenosti 30 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu, dále na studenty, pedagogy, výzkumníky, zdravotníky, zemědělce, pracovníky v sociální oblasti či v takzvané kritické infrastruktuře a ani na některé sportovce a umělce.

Aktivní dopravce České dráhy, Leo express, Regiojet 

Zdroj: https://www.mzv.cz/bratislava/cz/vizove_a_konzularni_informace/aktuality_z_konzularni_a_vizove_oblasti/opatreni_na_uzemi_slovenske_republiky_v.html

Omezené spoje

Od 22. 9. 2020

 • rj 285 (ČD) jede pouze v úseku Praha – Břeclav
 • Ex 120, 121, 124, 128, 128 a 129 (ČD) jedou pouze v úseku Praha – -Horní Lideč

Od 23. 9. 2020

 • rj 284 (ČD) jede pouze v úseku Břeclav – Praha

Od 27./28. 9. 2020

 • EN 443 (ČD) odřeknut v celé trase Praha – Žilina. V úseku Žilina – Humenné jede bez omezení.

Od 28./29. 9. 2020

 • EN 442 (ČD) odřeknut v celé trase Žilina – Praha . V úseku Humenné – Žilina jede bez omezení.

Zdroj: https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenie-vlakov-medzi-slovenskom-a-ceskom/

Německo

Dne 16.9.2020 Německo připojilo k Praze na seznamu rizikových oblastí nově Středočeský kraj.

Dne 9. 9. 2020 spolková vláda označila za rizikový region město Prahu

Výjimky z povinné karantény nebo předložení negativního PCR testu stanoví každá spolková země zvlášť ve vlastních nařízeních týkajících se karantény. Takovéto výjimky mohou platit například v těchto případech:

 • Pro osoby, které Německem pouze projíždí, neplatí povinná karanténa ani povinnost předložit PCR test s negativním výsledkem, pokud Německo ihned opustí (platí pro celé Německo).
 • Pro nezbytně nutné a neodložitelné pracovní nebo zdravotní cesty (např. Bavorsko).
 • Pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů (např. Sasko a Bavorsko).
 • Pro osoby, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 48 hodin nebo mají jiný závažný důvod; patří sem zejména sociální aspekty jako například sdílené právo péče, návštěva životního partnera, který nežije ve společné domácnosti, naléhavé zdravotnické ošetření nebo pomoc či péče pro osoby vyžadující ochranu (např. Bavorsko).
 • pro osoby, kterým příslušná hygienická stanice nebo okresní správní úřad v odůvodněných jednotlivých případech na žádost udělil osvobození (např. Bavorsko a Sasko).

Aktivní dopravci, DB – Deutsche bahn, České dráhy, Die Landerbahn, GW Train Regio

Zdroj: https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konzularni_informace/zmeny_na_hranicich_od_14_dubna_kdo_bude.html

Omezené spoje

Bez omezení, vlaky jezdí v plném rozsahu. 

Rakousko

Do Rakouska jezdí vlaky bez omezení. Všechny hraniční přechody jsou pro železniční dopravu otevřeny.

Ve vlacích je povinnost mít po celou dobu cesty zakryté nos i ústa rouškou či jiným podobným prostředkem.

Aktivní dopravci České dráhy, Regiojet

Zdroj: https://www.mzv.cz/vienna/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/prechod_hranic_zmeny_platne_od_24_dubna.html

Omezené spoje

Vlaky jezdí bez omezení.

 

Polsko

Do Polska jezdí vlaky všech dopravců bez omezení. Všechny hraniční přechody jsou pro železniční dopravu otevřeny.

Ve vlacích je povinnost mít po celou dobu cesty zakryté nos i ústa rouškou či jiným podobným prostředkem.

Aktivní dopravci České dráhy, Leo express

Zdroj: https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/zmeny_v_podminkach_cestovani.html

Omezené spoje

Z České republiky jezdí vlaky bez mezení.

Omezen je pouze  provoz lůžkových a lehátkových vozů na trase Budapešť <> Bohumín <> Varšava.

 

Itálie

Vlaky mezi Rakouskem, Německem a Itálií jezdí bez omezení. Prodej jízdních dokladů není omezen. V provozu jsou i přímé denní a noční vlaky.

Aktivní dopravce DB – Deutsche bahn, ÖBB – Österreichische Bundesbahnen, Trenitalia

Zdroj: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/konzularni_informace_pro_italii/informace_k_cestovani_ceska_republika.html

Omezené spoje

Vlaky jezdí bez omezení.

 

Chorvatsko

Občané České republiky nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky prokazovat důvod cesty.

Zdroj: https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html

Omezené spoje

Bez omezení