Omezení pro občany ČR pro cestu vlakem

 

 •  S platností od 16. 11. je Německo zařazeno na seznam států s vysokou mírou rizika nákazy COVID-19. Cestující (cizinci i čeští občané) tak musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.
 •  S platností od 9. 11. je Polsko vyřazeno ze seznamu států s nízkým rizikem nákazy. Cestující (cizinci i čeští občané) tak musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.
 •  S platností od 9. 11. je Rakousko vyřazeno ze seznamu států s nízkým rizikem nákazy. Cestující (cizinci i čeští občané) tak musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.
 •  S platností od 9. 11. je Slovensko vyřazeno ze seznamu států s nízkým rizikem nákazy. Cestující (cizinci i čeští občané) tak musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Přehled jednotlivých států

Maďarsko

Od 1 září 2020 uzavírá Maďarsko své hranice. Po tomto datu bude zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska. S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích a od 1. 9. do 1. 12. platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU (až na výjimky viz mzv.cz).

Zdroj: https://www.mzv.cz/budapest/cz/aktuality/madarsko_aktualni_informace_o_opatrenich.html

Omezené spoje

Nejsou řazeny lehátkové a lůžkové vozy Praha <> Budapešť a Varšava <> Budapešť.

 

Švýcarsko

Přímé noční spojení mezi Českou republikou a Švýcarskem je od pondělí 14. září zastaveno. Poslední noční spoj vyjíždí z Zürichu v noci ze 14. na 15 září.

Jízdenky na spoje s přestupem v rakouském Linzi jsou v nabídce. To samé platí pro nabídku Včasných jízdenek Evropa.

Osob, které pobývaly v posledních 10 dnech před přicestováním do Švýcarska a Lichtenštejnska v některé tzv. rizikové zemi, mezi něž patří od 14. září 2020 i Česká republika. Povinnost neplatí pro osoby, které v posledních 10 dnech tranzitovaly přes nějaký rizikový stát a nacházely se na jeho území méně než 24 hodin.

Povinnost nastoupit 10denní karanténu je i pro osoby, které předloží negativní test na COVID-19.

Zdroj: https://www.mzv.cz/bern/cz/viza_a_konzularni_informace/pobyt_a_cesty/zmena_pravidel_pro_cesty_do_svycarska.html

Omezené spoje

Noční lůžkový vůz Praha <> Linz <> Zürich, 1547 / 466, 1540 / 467 do odvolání nejede!

 

Belgie

Od 1. srpna musí cestující přijíždějící do Belgie vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. K 23. září od 16:00 je celá ČR z belgického pohledu „červenou zónou“. Belgie je na českém semaforu červená od 4.11. V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m a povinnost nošení roušek. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

Hranice (zatím) v souladu s evropskými dohodami zůstávají otevřené, všechny cesty jsou ovšem „důrazně nedoporučované“;

Občané a rezidenti Belgie, jiného státu EU, schengenského prostoru nebo Spojeného království a jejich rodinní příslušníci se mohou do Belgie vždy vrátit nebo sem přicestovat. Každý cestující musí před příjezdem do Belgie vyplnit formulář PLF.

Asymptomatičtí cestující vracející se z červených zón (ČR je od 23. září z belgického pohledu zařazena celá mezi „červené zóny“) musí po svém příjezdu nastoupit do 10denní karantény. Karanténa se nevztahuje na osoby cestující za nezbytným účelem, nicméně pouze v rámci a rozsahu činností úzce souvisejících s jejich funkcí.

Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu je průběžně aktualizován na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích (od 25. 9. 2020 formou interaktivní mapy): https://diplomatie.belgium.be/fr

Zdroj: https://www.mzv.cz/brussels/cz/konzularni_a_vizovy_usek/covid_19/navrat_do_cr_a_cestovani_behem_stavu/casto_kladene_otazky_a_odpovedi_pro.html

Omezené spoje

Bez omezení – z ČR není vypravován přímý spoj.

 

Nizozemsko

Dle cestovního doporučení nizozemského ministerstva zahraničních věcí ze dne 22. září 2020 osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Karanténní opatření se nevztahuje na cestovatele, kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště.

Karanténu v Nizozemsku je možné absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování.

Zdroj: https://www.mzv.cz/hague/cz/viza_a_konzularni_informace/nizozemsko_podrobne_informace_v.html

Omezené spoje

Bez omezení – z ČR není vypravován přímý spoj.

 

Dánsko

Dánsko zařadilo Českou republiku od 12.9. 00:00 hod. na seznam rizikových zemí. Nadále budou do země vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod  (NIKOLIV TURISTÉ !!!).

Zdroj: https://www.mzv.cz/copenhagen/cz/novinky/omezeni_cestovani_v_souvislosti_s_covid.html

Omezené spoje

Bez omezení – z ČR není vypravován přímý spoj.

 

Slovinsko

Dne 6. 8. 2020 slovinská vláda zařadila Českou republiku na tzv. žlutý seznam zemí. Po vstupu do Slovinska proto platí pro občany České republiky a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR povinnost podrobit se 10-denní karanténě po vstupu do Slovinska, nespadají-li do některé z výjimek uvedených níže.

https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/zarazeni_cr_na_tzv_zluty_seznam_zemi_pro.html.

Tranzit přes Slovinsko je možný bez povinnosti podrobit se následné karanténě a bez povinnosti předložit potvrzení o negativním testování na SARS-CoV-2, pokud nebude trvat více než 12 hodin.

Osoby mající rezervaci ubytování ve Slovinsku potvrzenou nejpozději do 6. 8. 2020 mohou vstoupit do země bez následné karantény, pokud společně s rezervací předloží při vstupu i potvrzení o negativním testování na COVID-19. 

Zdroj: https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/zarazeni_cr_na_tzv_zluty_seznam_zemi_pro.html

Omezené spoje

Bez omezení.

 

Slovensko

 

Osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat.

 Po návratu je nutné vyplnit příjezdový formulář a podstoupit test na COVID-19

Aktivní dopravce České dráhy, Regiojet 

Zdroj: https://www.mzv.cz/bratislava/cz/vizove_a_konzularni_informace/aktuality_z_konzularni_a_vizove_oblasti/opatreni_na_uzemi_slovenske_republiky_v.html

 

Omezené spoje

Od 22. 9. 2020

 • rj 285 (ČD) jede pouze v úseku Praha – Břeclav
 • Ex 120, 121, 124, 128, 128 a 129 (ČD) jedou pouze v úseku Praha -Horní Lideč

Od 23. 9. 2020

 • rj 284 (ČD) jede pouze v úseku Břeclav – Praha

Od 27./28. 9. 2020

 • EN 443 (ČD) odřeknut v celé trase Praha – Žilina. V úseku Žilina – Humenné jede bez omezení.

Od 28./29. 9. 2020

 • EN 442 (ČD) odřeknut v celé trase Žilina – Praha . V úseku Humenné – Žilina jede bez omezení.
 • Leo expres omezuje spojení do Slovenských Košic. Vlaky E1254, LE1257, jedou pouze ve vnitru. Pro zahraniční úseky jsou bez náhrady odřeknuty

 

Zdroj: https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenie-vlakov-medzi-slovenskom-a-ceskom/

 

Německo

Od 25. září Německo zařadilo celou Českou republiku na seznam rizikových oblastí

 

Výjimky z povinné karantény nebo předložení negativního PCR testu stanoví každá spolková země zvlášť ve vlastních nařízeních týkajících se karantény. Takovéto výjimky mohou platit například v těchto případech:

 • Pro osoby, které Německem pouze projíždí, neplatí povinná karanténa ani povinnost předložit PCR test s negativním výsledkem, pokud Německo ihned opustí (platí pro celé Německo).
 • Pro nezbytně nutné a neodložitelné pracovní nebo zdravotní cesty (např. Bavorsko).
 • Pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů (např. Sasko a Bavorsko).
 • Pro osoby, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 48 hodin nebo mají jiný závažný důvod; patří sem zejména sociální aspekty jako například sdílené právo péče, návštěva životního partnera, který nežije ve společné domácnosti, naléhavé zdravotnické ošetření nebo pomoc či péče pro osoby vyžadující ochranu (např. Bavorsko).
 • pro osoby, kterým příslušná hygienická stanice nebo okresní správní úřad v odůvodněných jednotlivých případech na žádost udělil osvobození (např. Bavorsko a Sasko).

Aktivní dopravci, DB – Deutsche bahn, České dráhy, Die Landerbahn, GW Train Regio

Zdroj: https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konzularni_informace/zmeny_na_hranicich_od_14_dubna_kdo_bude.html

Omezené spoje

Bez omezení, vlaky jezdí v plném rozsahu. 

Rakousko

Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru.  Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny od 31.10.2020 při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin. 

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Aktivní dopravci České dráhy, Regiojet

Zdroj: https://www.mzv.cz/vienna/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/prechod_hranic_zmeny_platne_od_24_dubna.html

Omezené spoje

Vlaky jezdí bez omezení.

 

Polsko

Do Polska jezdí vlaky všech dopravců bez omezení. Všechny hraniční přechody jsou pro železniční dopravu otevřeny.

Ve vlacích je povinnost mít po celou dobu cesty zakryté nos i ústa rouškou či jiným podobným prostředkem.

Aktivní dopravci České dráhy, Leo express

Zdroj: https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/zmeny_v_podminkach_cestovani.html

Omezené spoje

5.10. České dráhy zrušily přímé vozy nočního vlaku Praha <> Varšava

5.10. Leo Express zrušil vlaky LE 410 a 413 do Krakowa a zpět. Tyto vlaky nejedou pouze po území České republiky.

Omezen je pouze  provoz lůžkových a lehátkových vozů na trase Budapešť <> Bohumín <> Varšava.

 

Itálie

Vlaky mezi Rakouskem, Německem a Itálií jezdí bez omezení. Prodej jízdních dokladů není omezen. V provozu jsou i přímé denní vlaky.

Pro vstup do Itálie z České republiky je požadován negativní test (výtěr) na Covid ne starší 72 hodin nebo jeho absolvování po příjezdu.
Detaily a postupy viz článek /prijezdy_do_italie.html

Všichni občané přijíždějící z ČR, s testem či bez, jsou povinni se ihned po příjezdu nahlásit na Oddělení prevence příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria – návod: do google zadejte „ASL dipartimento prevenzione a místo pobytu“)

 

Aktivní dopravce DB – Deutsche bahn, ÖBB – Österreichische Bundesbahnen, Trenitalia

 

Zdroj: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/konzularni_informace_pro_italii/informace_k_cestovani_ceska_republika.html

 

Omezené spoje

 

Vlaky jezdí bez omezení.

 

Chorvatsko

Občané České republiky nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky prokazovat důvod cesty.

Zdroj: https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html

Omezené spoje

Bez omezení