Vše o Oneticket

od | Aktualizováno 17. 1. 2022 | 0 komentářů

Jedna jízdenka – OneTicket

Jednotná železniční jízdenku OneTicket je možné využít pro běžné cesty do práce, školy, nahodilé cesty bez toho aniž byste šešili, který dopravce přijel zrovna k nástupišti, nebo kterým zrovna bude vyhovovat vašemu čase odjezdu.

Proč by měl člověk kupovat OneTicket a co mu to přinese za benefit? Vzhledem k tomu, že tento tarif nepatří zrovna mezi nejlevnější (v porovnání s nabídkami jednotlivých dopravců), je třeba zvážit a promyslet jeho využití.  Nabídka dává smysl tam, kde se na jedné trase potkávají dva a více dopravců. Ideálním příkladem může být trasa Česká Lípa <> Rumburk, Pardubice <> Hradec Králové <> Jaroměř apod. Nabídka je ideální také pro trasy, kde dopravci nenabízí akční jízdenky.

Pokud si koupíte jízdenku OneTicket na celou trasu, zaručuje vám v případě mimořádné události, zpoždění nebo jiné nenadálé situace pohodlnější řešení a záruku, že můžete například využít náhradní autobusové dopravy nebo taxíku do místa vaší cílové stanice. To v případě jednotlivých nákupů dvou a více jízdenek není možné.  

Co OneTicket nabízí za jízdenky a přepravní doklady a slevy

Jízdenku Oneticket je možno zakoupit v těchto variantách:

 • Jednosměrná jízdenka
 • Zpáteční jízdenka
 • Jednosměrná jízdenka se slevou SJT 25
 • Zpáteční jízdenka se slevou SJT 25
 • Traťová jízdenka – 7, 30 a 90 dní
 • Síťová jízdenka  – 7, 30, 90, 180 a 365 dní
 • Vstupní doklad SJT 25 – 90 a 365 dní
 • Jednorázové doplatky do první třídy, za jízdu oklikou a při změně cílové stanice

 Cena síťové jízdenky

2. třída  1. třída
7 denní 1 665 Kč
30 denní 4 996 Kč
90 denní 12 213 Kč
180 denní 16 099 Kč
365 denní 24 981 Kč

Dopravní služby, ve kterých je možné cestovat v rámci Systému jednotného tarifu (SJT), musí umožňovat přepravu druhou (základní, ekonomickou) vozovou třídou a mohou umožňovat přepravu první vozovou třídou. Pro změnu vozové třídy z druhé na první umožňují zúčastnění dopravci prodej doplatků na pokladnách nebo ve vlaku. Výjimkou jsou České dráhy. Ty umožňují navíc kombinovat jejich časový doplatek do první vozové třídy s jízdenkou OneTicket.

Zúčastněný dopravce, který ve vlacích zapojených do SJT neoznačuje vozovou třídu jako „první“ a „druhou“ je povinen sdělit, jaká vozová třída („Economy“, „Relax“, „Business“, …) odpovídá první či druhé vozové třídě. Toto rozhodnutí je tedy čistě na dopravci a setkáte se s ním převážně na komerčních spojích u vlaků společností Regiojet a Leo express.

SJT samozřejmě nabízí jízdenky za zvláštní jízdné pro děti 6 – 15 let, žáky a studenty ve věku 15 – 26 let, dospělé osoby starší 65 let. Nezapomíná ani na cesty zdarma pro děti do 6 let, kde každé z nich má nárok na vlastní místo k sezení, slevu 25 % pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a pro cesty rodinných příslušníků za dětmi do ústavů.

Přeprava zavazadel, jízdních kol a zvířat

Všechny výše zmíněné lze přepravovat v rámci objednávky veřejné služby bez větších omezení. Zvířata je nutné mít na vodítku a s náhubkem, případně v přepravce s nepropustným dnem. I kola a zavazadla je možné přepravovat bez větších obtíží. Ovšem je třeba zmínit, že aktuálně v SJT není prodej těchto dokladů nabízen. Za kolo je třeba zaplatit u každého dopravce zvlášť, ať už dopředu na pokladně či eShopu, nebo až při samotném nástupu do vlaku u průvodčího.

Dálkové a mezinárodní vlaky, například railjety, mají povinou rezervaci místa pro jízdní kola. Nezapomínejte na to.

Kde jízdenky zakoupit

Každý z dopravců umožňuje prodej papírových jízdních dokladů na svých pokladnách a ve vlaku u vlakového personálu. Jako doplňkovou službu může nabídnout svůj eShop či mobilní aplikaci. Aktuální stav je takový, že z dopravců zapojených do Systému jednotného tarifu nabízí prodej jízdních doklad formou svého webu či aplikace pouze České dráhy.

Co se týče elektronického prodeje, jízdenky je možné zakoupit i na eShopu a v aplikaci OneTicket u správce systému, CENDIS, s.p.

Platnost jízdních dokladů a jejich použití

 • Jednosměrná jízdenka – jízdenka vystavená na 49 a méně kilometrů platí do 6:00 dne po prvním dni platnosti. Jízdu je nutné nastoupit první den platnosti Jízdenka vystavená na 50 a více kilometrů platí do 23:59h druhého dne. Jízdu je nutné nastoupit první den platnosti.
 • Zpáteční jízdenka – Jízdenka platní pro jednu cestu TAM a jednu cestu ZPĚT, přesně v tomto pořadí. Jízdu TAM je nutné nastoupit první den platnosti. Jízdenka platí do 23:59 druhého dne.
 • Jednosměrná jízdenka se slevou SJT 25 – jízdenka se slevou SJT25 má stejnou platnost jako standartní jízdenka bez této slevy
 • Zpáteční jízdenka se slevou SJT 25 – jízdenka se slevou SJT25 má stejnou platnost jako standartní jízdenka bez této slevy
 • Traťová jízdenka – 7, 30 a 90 dní – jízdenka je platná vždy od 00:00 h prvního dne platnosti do 23:59 h posledního dne platnosti.
 • Síťová jízdenka  – 7, 30, 90, 180 a 365 dní –  jízdenka je platná vždy od 00:00 h prvního dne platnosti do 23:59 h posledního dne platnosti.
 • Vstupní doklad SJT 25 – 90 a 365 dní –  vstupní doklad je platný vždy od 00:00 h prvního dne platnosti do 23:59 h posledního dne platnosti.
 • Jednorázové doplatky do první třídy, za jízdu oklikou a při změně cílové stanice

Věrnostní program SJT 25

Pro získání slevy z Věrnostního systému SJT25 je třeba zakoupit Vstupní doklad SJT25. Tyto doklady lze zakoupit buď ve formě elektronického dokladu na Portálu cestujícího www.oneticket.cz, nebo ve formě papírového dokladu na osobní pokladně na nádraží. 

Pokud si cestující vybere papírový Vstupní doklad SJT25, tak v případě 90denní varianty získá jeden doklad, který je třeba společně s jízdenkou vždy předložit při kontrole vlakového personálu. Pokud si cestující vybere 365denní variantu dokladu, získá celkem pět dokladů. První doklad je dokladem o zaplacení a neslouží ke kontrole u vlakového personálu. Další čtyři doklady slouží ke kontrole společně s jízdenkou. Jsou rozděleny dle platnosti na čtyři stejně dlouhá období, přičemž je vždy nutné ke kontrole předložit odpovídající doklad platný v daném období.

Cena vstupních dokladů SJT25

90 dnů 236 Kč
365 dnů 565 Kč

Vrácení jízdních dokladů

Papírové jízdenky SJT vydané na pokladně a u průvodčího je možné vrátit vždy pouze do 23:59 h před prvním dnem platnosti. Srážka za tuto vratku se liší.

Pokud jízdenku vrátíte u stejného dopravce, kde jste ji zakoupili, srážka je u Jednosměrných a Zpátečních jízdních dokladů 7 %. Pokud jízdenku vrátíte u někoho jiného, srážka je 14 %. V den platnosti je srážka 100 %.

Jízdenky Síťové a Traťové prodané na pokladně a u průvodčího je možné před začátkem jejich platnosti vrátit s 1% srážkou v případě, kdy ji vracíte u dopravce, který vám ji prodal, nebo 2 % pokud ji vracíte u někoho jiného.

Vrácení částečně nevyužitého časového jízdního dokladu

Částečně nevyužitý Časový jízdní doklad SJT lze počínaje osmým dnem jeho platnosti vrátit a cenu si vypočítat podle tohoto vzorce:

V = (C − M − N) * (1 − P/D)

 • V je výše poskytnuté vratky v Kč
 • C je prodejní cena jízdního dokladu v Kč
 • M je odpočet srážky vrácení jízdního dokladu, stanovený podle čl. 2 tohoto dokumentu v Kč
 • P je počet dní od začátku platnosti jízdního dokladu do ukončení jeho účinnosti z důvodu jeho vrácení
 • N je prodejní cena časového jízdního dokladu s dobou platnosti nejblíže nižší, než je hodnota P
 • D je počet dní platnosti jízdního dokladu, přičemž u roční jízdenky se tato hodnota stanoví jako 365, u pololetní 180, u čtvrtletní 90 a u měsíční 30

Vrácení poměrné části jízdného

Jsou-li naplněny podmínky § 40 odst. 1 písm. b) Přepravního řádu nebo článku 16 Nařízení č. 1371/2007 lze v souladu s čl. 13 odst. 2 Smluvních přepravních podmínek SJT v průběhu platnosti Jízdního dokladu pro jednotlivou jízdu vrátit poměrnou část jízdného, přičemž vratka se stanoví podle vztahu.

V = C * (1 − (Tc − Tz) / Tc)

 • V je výše poskytnuté vratky v Kč
 • C je prodejní cena jízdního dokladu v Kč
 • Tc je celková tarifní vzdálenost v kilometrech od nástupní stanice do místa určení
 • Tz je zbývající tarifní vzdálenost v kilometrech od stanice, ve které došlo k přerušení jízdy, do místa určení.

Odškodnění z ceny časového jízdního dokladu

Při domáhání se práva z přepravní smlouvy podle čl. 17 odst. 1 Nařízení č. 1371/2007 se stanoví výše odškodnění u Časových jízdních dokladů jako

 • 25 % z poloviny alikvotní denní části jízdního dokladu v případě zpoždění  o 60 až 119 minut
 • 50 % z poloviny alikvotní denní části jízdního dokladu v případě zpoždění o 120 a více minut.

Plánuje se

 • Zónová jízdenka
 • Přepravní doklad pro jízdní kolo
 • Integrace autobusové dopravy a MHD

Máte dotaz?

Pokud se chcete  na něco zeptat, nebo třeba poradit ostatním, napište do diskuze níže.